Du når oss på ulike måtar

I tillegg til å koma på biblioteket og prate med oss der, kan du nå oss via telefon, e-post og Mi side. Du finn oss òg på dei sosiale media Facebook, Instagram og Snapchat.

Kontakt

Telefon
Ring oss på 480 91 628

Me svarar på telefon i opningstida vår.

Du kan óg sende SMS til oss.

Mail
Send e-post til biblioteket@sor-aurdal.kommune.no

Me svarar på e-post i opningstida vår.

Bibliofil 2
Send oss melding via Mi-side

Du kan logge deg inn med brukarnamn og passord på Mi side
Her kan du òg sjå kva du har i lån, fornye låna og bestiller bøker, filmar osv.

Sosiale media

Facebook
Du finn oss på Facebook

Facebook-sida vår finn du her.

Facebook-sida vår er ope for alle, om du har ein profil der eller ikkje. Ta ein kikk på smått og stort av det som skjer på biblioteket ditt.

Instagram
Du finn oss på Instagram

Søk opp soraurdalbibliotek og følg oss der.

Me legg ut stort og smått som skjer på biblioteket.

Snapchat
Du finn oss på Snapchat

Søk opp soraurdalbiblio og legg oss til.
Her er det sporadisk aktivitet.