Leseope bibliotek

12. mars
Heimeside Leseope
Dato 12. mars
Tidspunkt 17.00-19.00
Sted Biblioteket på Bagn

Synes du det er vanskeleg å finne lesemotivasjonen? Har du lyst til å byrje å lese eller lese meir enn du gjer, men synes det er vanskeleg å finne tid og ro til å sette deg ned?

Du er ikkje åleine! Difor ordnar me både lesetid og lesestad for deg, og legg til rette for ei god lesestund på biblioteket. Me opner bibliotekslokalet ein time ekstra nokre tysdagar fram til sommaren. Denne timen er atterhaldt lesing.

Les åleine - saman

Leseope bibliotek er ein del av Sør-Aurdal les saman. Blir du med på Sør-Aurdal les saman kan du vere med i trekninga om flotte premiar!

Brosjyre med meir informasjon og der du kan samle stempel finn du på biblioteket. 

Eit stempel = eit lodd

 

Du kan stemple når du:

  • blir med på Sør-Aurdal les saman
  • les på Leseope bibliotek
  • tar med ein ven
  • deler ei leseoppleving med emneknaggen #salessaman
  • er med på Sitt og lytt
  • les ut ei bok
  • kjem på eit arrangement på biblioteket

 

Arrangementet er molgeg med støtte frå Nasjonalbiblioteket.