Valdres litteraturfest 6.- 12.nov 2023

Vl2023logo 1

Valdres litteraturfest  blir arrangert for tredje gong i veke 45, 6.-12-november 2023.Nytt i år er ein felles Lesefest i Trykkeriet på Fagernes, fredag kveld 10. nov. 

Det er Valdresbiblioteka i fellesskap som gjev innbyggjarar og tilreisande ei komprimert veke med forfattarbesøk, bokbad, lyrikk og musikk fordelt på små og store arrangement for barn, ungdom og vaksne.  

Dei fleste arrangementa er på biblioteka og andre kulturarenaer i kommunane, med t.d. skular og barnehagar får også besøk. Nytt i år er ein felles Lesefest i Trykkeriet på Fagernes, fredag kveld 10. nov. Dette arrangementet er i samarbeid med Valdres Mållag og Norli bokhandel.

Meir informasjon kjem etterkvart!

Frode Grytten beat band skal avslutte felleskvelden med konsert
Frode Grytten beat band skal avslutte felleskvelden med konsert