Boktips

Kvinnekamp

Kvinnekamp
Omtalt avSolfrid Olmhus, Sør-Aurdal folkebibliotek
KategoriFaglitteratur for vaksne, Barn og ungdom

I høve den internasjonale kvinnedagen 8. mars har eg samla nokre boktips som handler om kvinnekamp og feminisme. Her finn du blant anna bøker om enkeltkvinner som har vore viktige i kvinnekampen, kvinnehistorie, eldre og nyare feminisme-litteratur, bøker til ungdom og til born. 

 

 

Marta Breen og Jenny Jordahl - radarpar innan feministisk litteratur

10908569.Bilde.1521119334.N
Kvinner i kamp: 150 års kamp for frihet, likhet, søsterskap!

Det har tatt mange år og kamper å få den likestillinga me har i Noreg i dag. Det er mange kvinner som har kjempa for å få rettigheitane me har no. I denne boka serverer Breen og Jordahl lesarane mange av kampane som har blitt utkjempa.

10575601.Bilde.1476362083.N
60 damer du skulle ha møtt: norsk kvinnehistorie for deg som har det travelt

Den dag i dag er det menn som dominerer i historiebøkene og som det blir skrivi biografier om, åtte av ti er om menn, sjølv den dag i dag. 

I denne boka har Breen og Jordahl samla fleire spennande og fascinerande kvinner. Det er krigsreporter, prest, kommunist, jazzsangar osb. 

13319495.Bilde.1630068498.N
Patriarkatet faller

Gjennom historia har feminister blitt trakassert, fengsla og drept. I dag sit dei fengsla i Iran og Saudi-Arabia, likevel veks det stadig oppe nye generasjoner med kvinner som tør å kalle seg feminister. 

Her får me servert patriarkatets kulturhistorie. Med humor skriv Breen og Jordahl om korleis menn frå Aristoteles til Woody Allen har beskrevet verda frå sitt mannlige blikk, og dei viser korleis kvinner har kjempa i mot undertrykkelen. "Bli med på å knuse patriarkatet ein gong for alle"

10274673.Bilde.1641555712.N
F-ordet: 155 grunner til å være feminist

Her har dei med seg Madeleine Schultz som bidragsyter. 

Her får me tips til å møte typiske argument og klisjeer i debatten om likestilling. Det er ein morsom og politisk sjølvhjelpsbok.

10491096.Bilde.1641555966.N
Den store rumpefeiden og andre glimt fra medias bakside

Marta Breen og Jenny Jordahl svarer i denne boka på spørsmål dei sjølv stiller, som: Hvorfor synes folk fortsatt det er verre med full kvinner enn full menn? Hvorfor klarer ikke Hollywood å skildre kvinnelige journalister? Trenger vi en lystpille for kvinner? Og hva var egentlig den historiske rumpefeiden? 

Her får me ein gjennomgang med korleis kvinner er blitt framstilt i media og samfunnet gjennom mange år. 

21314106Bilde1691527762n
Aasta Hansteen: og jakten på søsterskapet

I denne boka får me historia til Aasta Hansteen, kvinnesaksforkjemper som var langt forut for si tid. 

Skjønnlitterært for vaksne

13327459.Bilde.1635421569.N
Jenter på do - Ida Lórien Ringdal

Diktsamlinga til Ringdal er ei samling med opne, hemmelighetsfulle, forbanna og søkande dikt. Dei handlar om undertrykking, raseri og søsterskap og du kjenner dei på kroppen.

10719986.Bilde.1709287915.N
Tjenerinnens beretning - Margaret Atwood

Dette er fyrste bok om ein skremmande framtid der kvinner ikkje har rettighetar lengre. Me blir kjent med tjenerinna Offred som har ei oppgåve: å føde born. 
Boka er filmatisert og kjent for mange gjennom HBO-serien A Handmaid's tale. 

20741679.Bilde.1696452796.S
Kjære kødd - Virgine Despentes

Her møter me skodespelaren Rebecca, forfattaren Oscar og Zoé på tretti. Zoé er feminist og avhengig av sosiale medier. Ho har blitt seksuelt trakassert av Oscar i ein tidlegare jobb og no outer ho han på nettet.

Sakprosa for vaksne

16866173.Bilde.1663326350.N
Usynlige kvinner - Caroline Criado Perez

Perez synliggjer gjennom eksemplar frå heile verda korleis kvinner ignorerast og diskriminerast. Det er eksempler frå teknologien, naturkatastrofer, sexistisk snørydding, politikk og akademia. Det er ein banebrytande bok som avslører kvifor vi lev i ei verd designa for menn.

21398368Bilde1696539047n
Diagnose: kvinne: hvordan kvinnehelse havnet i medisinens blindsone - Liv Bjørnhaug Johansen

Liv Bjørnhaug Johansen er sjukepleiar og forfattar, og i denne boka skriv ho om møter med norske kvinner som gjennom deira historier gir eit kritisk og innsiktsfult bilete av statusen for kvinnehelse i norsk helsevesen. 

11434284.Bilde.1641900926.N
Ulyd - Hedda Fossum Lingaas red.

I denne essaysamlinga er det 12 ulike skandinaviske kvinner som kjem med sine ulike varianter av eit feministisk samfunnsinnlegg. Det er både forfattarar, kunstnarar og aktivistar. Boka er for alle som er interesserte i feministisk tankegods og kulturkritikk i dag.

16309076.Bilde.1655121661.N
Gina Krog, feminist og tindeklivar - Magnhild Folkvord

Målet Gina Krog jobba for var full kvinnefrigjering. Ho jobba for samarbeid mellom ulike klassar, ho var redaktør for det fyrste kvinnepolitiske tidsskriftet i Noreg, Nylænde, og ho stifta Norske kvinners nasjonalråd. Dette er biografien om ei av dei sterke kvinnene som endra Noreg.

10489519.Bilde.1457621576.N
Betzy Kjelsberg, feminist og brubyggjar - Magnhild Folkvord

Heile Noregs Betzy. Ho var ei av dei fyrste kvinnene i bystyret i Drammen, ho var den fyrste og einaste kvinna i landsstyret for Venstre, ho var den fyrste kvinnelege fabrikkinspektøren og jobba for å betre arbeidsførehald og arbeidsmiljølovgjevinga i industrien.

9851759.Bilde.1638875104.N
Fredrikke Marie Qvam, rabaldermenneske og strateg - Magnhild Folkvord

Fredrikke Mare Qvam var ein av dei sentrale strategene i kampen for full stemmerett for kvinner i Noreg. Ho var leiar i Landskvindestemmeretsforeningen og fleire andre kvinneorganisasjonar og stod i spissen for kvinnestemmerettskampen på tidleg 1900-talet.

12826110.Bilde.1638875915.N
Norsk kvinnehistorie - Hege Duckert

Hege Duckert skriv i denne boka om korleis generasjoner av norske kvinner har forandra Noreg. Det er historia om små skritt og store steg, historia er både overraskande og inspirerande.

21467243.Bilde.1695416108.N
Katti Anker Møller - Hege Duckert

Katti Anker Møller har satt varige spor i kvinnehistoria. Ho var leiande i arbeidet for kvinners makt over eigen kropp og barnas livsbetingelsar. Ho var den fyrste i Noreg som jobba for sjølvbestemt abort. 

10889678.Bilde.1641555645.N
Kvinner & makt - Mary Beard

Mary Beard har her skrivi eit kortfatta, men slagkraftig feministisk manifest. Ho viser korleis mektige kvinner har blitt behandla historisk, korleis me ser på mektige kvinner i dag og korleis mektige kvinner nektar å la seg måle etter mannlige standarer. 

Born og ungdom

12535957.Bilde.1701688983.N
Enkekeiserinne Cixi - Linn T. Sunne

Cixi skulle leve eit roleg liv som keiserens konkubine, men grunna ulike hendingar blei ho ei av dei mektigaste kvinnene i Kina. Ho styrte landet gjennom krig og opprør, og overlevde tre keisarar. 

13323068.Bilde.1630487929.N
Curie & Co: Kule kvinner som har fått nobelprisen - Annika Meijer

Marie Curie var den fyrste kvinna som vann ein nobelpris, i 1903 og ho var den fyrste som fekk nobelprisen to gonger, då ho fekk den igjen i 1911! 

Her lærer du om fleire kvinner som vann ein nobelpris. Prisen har dei fått for banebrytande arbeid dei har gjort innan fysikk, kjemi, fysiologi/medisin, litteratur, fred eller økonomi.

10998584.Bilde.1536914060.N
Emmeline Pankhurst - Lisbeth Kaiser

Emmeline Pankhurst var kvinnesaksforkjemper i England. Ho jobba lenge og hardt for at kvinner skulle få stemmerett. I denne lille, store boka får borna lære om ei sterk og viktig kvinne i engelsk historie. 

10678369.Bilde.1489748948.N
Nattafortellinger for rebelske jenter - Elena Favilli

Her får du 100 fortellingar om 100 ekstraordinære kvinner som har bidratt til å gjere verda til ein bedre stad.

Ei annleis nattabok med sanne historier.

10802382.Bilde.1579295550.N
Skamløs - Amina Bile, Sofia Nesrine Srour og Nancy Herz

Amina, Sofia og Nancy har i denne boka samla inn historier frå jenter som opplever negativ sosial kontroll. Dei står bak bevegelsen "De skamløs jentene" som fekk negativ sosial kontroll opp i dagslyset og på dagsorden. Boka er ei vidareføring av jobben deira og det blir diskutert meir rundt det å bli konstant begrensa, korrigert og skambelagt. Viktig og opplysande bok for ungdommar og vaksne. 

11262814.Bilde.1536580065.N
Jenteloven av Sofie Frøysaa og Ulrikke Falch

Feministisk førstehjelp for ungdom. Sofie og Ulrikke, kjent for mange frå tv og/eller sosiale medier, skriv her om negative opplevingar frå ungdomstida dei har opplevd fordi dei er jenter. Dei deler raust av eigne personlege erfaringar, målet er å byggje eit jentefellesskap som slår hardt ned på urettferd og trakassering. Dei vil gje unge jenter redskap for å takle vanskelege situasjonar. 

Boka er inkluderande og humoristisk, men òg nådelaus, krass og kompromisslaus.

12535857.Bilde.1596658234.N
Girlskate - Steffen R.M. Sørum

Girlskate handler om Molly som må finne ut av kven ho er og vil være i overgangen mellom born og ungdom. Plutseleg vil alle andre spele fotball, men det ynskjer eigentleg ikkje Molly. Så oppdagar ho skating, og jenter på skatebanen! Ei god forteljing for mellomsteget og opp, om venskap og å ta eigne val.

17220565.Bilde.1693515165.N
League - Nina Borge

Ungdomsbok om å vere einaste jente på e-sportlinja på vidaregåande. 
Jos har gama så lenge ho kan hugse og alt ho vil er å bli proff. I e-sport er det gutta som dominerer, vil dei respektere Jos? Er ho i det heile velkommen? 

God ungdomsbok om å vere jente i eit guttedominerande miljø.

Fleire boktips i same kategori